Reglement

Reglement

1. Het feit dat men inschrijft/deelneemt aan dit evenement houdt in dat de inschrijver/deelnemer bekend is met het reglement en elk artikel daarvan accepteert. Tevens verklaart deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij beschikt over een deugdelijke mountainbike.
2. Het dragen van een harde schaalhelm is verplicht. Indien geconstateerd wordt dat hier niet aan voldaan wordt, zal de beftreffende deelnemer niet in de uitslag worden opgenomen.
3. Een ieder die zich laat voortrekken door een ander of een voertuig, zal bij constatering hiervan niet in de uitslag worden opgenomen.
4. Indien de veiligheid in geding komt, is de organisatie gerechtigd betreffende deelnemer uit de wedstrijd te halen. Deze deelnemer zal niet in de uitslag worden opgenomen.
5. De deelnemer dient het stuurbordje op de juiste plaats te bevestigen. Indien dit niet op de juiste manier bevestigd is kan de deelnemer niet in de uitslag opgenomen worden.
6. Indien een deelnemer onder een stuurbord rijdt van een andere deelnemer zonder toestemming van de organisatie wordt deze bij constatering uit de uitslag verwijderd of niet opgenomen.
7. De deelnemer mag niet rijden met wielen groter dan 29 inch, dit volgens de reglementen van de KNWU.
8. Het is de deelnemer verboden te rijden met een zg. opzetstuur. Bij constatering hiervan wordt de deelnemer uit de uitslag verwijderd.
9. Van deelnemer wordt verwacht dat hij de route kent. De route wordt bekend gemaakt op www.strandrace-brouwersdam.nl. Zij worden gestuurd door begeleiders en richtingsborden. De deelnemer moet het gehele parkoers volgen, bij niet volgen en bij constatering hiervan wordt de deelnemer uit de uitslag verwijderd.
10. Indien deelnemer gebruik maakt van de openbare weg is hij een gewone verkeersdeelnemer en dient hij zich te houden aan de dan geldende wettelijke verkeersregels.
11. Deelnemer gedraagt zich volgens de regels van goed fatsoen en heeft respect voor overige weggebruikers, voor de natuur en het milieu.
12. Deelnemer is zich volledig bewust van alle risico´s welke deelname met zich mee kan brengen. Hij waakt over zijn eigen veiligheid en die van anderen. Indien de deelnemer uit de tocht stapt dient hij zich telefonisch af te melden. Dit opdat de organisatie op de hoogte is van welke deelnemers er nog onderweg zijn.
13. Deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen door of namens de organisatie gegeven opvolgen.
14. Er kan door de Redding Brigades langs de route Eerste Hulp verleend worden en bij de finish is EHBO aanwezig.

16. De organisatie van Strandrace Brouwersdam en zijn medewerkers in de ruimste zin kunnen door de deelnemer en derden niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, materiële en immateriële schade, opgelopen of veroorzaakt tijdens dit evenement. De deelnemer neemt derhalve op eigen verantwoordelijkheid en risico deel en sluit elke aansprakelijkheid voor de Stichting Beachbiking Nederland en zijn medewerkers, in welke vorm dan ook, uit.
17. Betaalde voorinschrijvingen zijn definitief en komen, bij verhindering van deelname, niet voor restitutie in aanmerking.
18. Bij afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door extreem slecht weer, een epidemie of welke oorzaak dan ook, komen betaalde voorinschrijvingen niet voor restitutie in aanmerking. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Inschrijfgelden worden geïncasseerd middels automatische incasso, de deelnemer gaat hiermee akkoord.
19. Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
20. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zelf materiaal bij zich heeft om kleine reparaties te verrichten, (lekke band enz.).
21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, eventueel in overleg met het bestuur van wielerronde Menheerse, dit conform de reglementen van de KNWU.
22. De bezemwagen is duidelijk herkenbaar, bezem, als sluitwagen en men kan hem gebruiken om hiermee naar het volgende dorp of stad vervoerd te worden indien men door pech of anderszins niet meer verder kan. Op een aantal plaatsen zijn verzorgposten en bij de volgwagens kunnen kleine reparaties verricht worden.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com